Snaga volje

Kada volja ostane bez snage

Malo šta obeshrabruje kao činjenica da između onoga što želimo da budemo i onoga što smo sada kao prepreka stoji isključivo naše sopstveno ponašanje. Drugim rečima: znamo šta kod sebe treba da promenimo, želimo to da promenimo, a ne menjamo. Učili su nas da se snagom volje sve može i da ništa nije nemoguće. A onda kada upregnemo svu tu snagu, na sve pogone…. Usledi ono što smo najmanje očekivali. Neuspeh. Ljudima koji su često na dijetama ovo je veoma poznato. Naoružate se dobrom voljom, krenete izjutra sa ekstremno visokom motivacijom već videći sebe u nekom dobrom parčetu odeće niskog […]

%d bloggers like this: