Najčešća pitanja

Zdravo se hrane, zdravlje ne dolazi

Iz pera (tastature) jednog nutricioniste ovo može da zvuči prilično jeretički, ali to ne umanjuje činjenicu da i takvi slučajevi postoje. Povod za razmišljanje na ovu temu bio je intervju sa dr Lisom Rankin (Lissa Rankin), koji je prethodio godišnjem online EFT samitu. Pažljivo sam saslušala intervju, jer je tema izuzetno zanimljiva. Šta vam vaše telo poručuje? Dr Rankin je nakon završenog školovanja i 8 godina provedenih radeći kao ginekolog/akušer odlučila da da otkaz rešena da se posveti pisanju i umetnosti. Svoju odluku obrazložila je činjenicom da je radeći sa četrdeset pacijenata dnevno pod neprestanim stresom potpuno izgubila vezu sa […]

%d bloggers like this: