Starenje

Doživeti stotu

Priča o čoveku koji ima 105 godina i još uvek se aktivno bavi biciklizmom ne može da ostavi ravnodušnim nikog ko je na pragu poznih godina, pa ni one mlađe. Međutim, sve češće se čuju rečenice tipa: ma ne želim toliko da doživim, a razlog tome je da se starost doživljava obavezno kao vreme u kojem je zdravlje ozbiljno narušeno, a život postaje bolno iščekivanje kraja. Da li stvarno mora da bude tako? Da li možemo da doživimo starost koja je dostojanstvena i koja donosi neka svoja zadovoljstva karakteristična samo za ovo životno doba? Dan Buettner je istraživao zašto u nekim delovima […]

%d bloggers like this: