stres i ishrana

Zapostavljena veza: stres i ishrana (2)

Kada smo svesni šta je to što nas dovodi u stanje stresa, tada je lakše pronaći metode kojima će se negativni efekti ublažiti. Međutim, naredni redovi neće se odnositi na meditaciju, jogu ili promenu percepcije stvarnosti (koliko god da su korisni, ostavićemo ih za neki drugi put), već bih se ipak ovog puta osvrnula na manje poznate uzroke koji rovare negde iz pozadine ostajući skriveni i neprepoznati kao uzroci stresa, a na kojima se može lepo poraditi. Na prvo mesto, bez dileme ide Brzina kojom jedemo Na fizičkom nivou, varenje hrane započinje u ustima. Što se zalogaj bolje usitni, to […]

Zapostavljena veza: stres i ishrana

Zapostavljena veza: stres i ishrana (1)

Kada bi vam neko pričao o semenu koje treba da se poseje i naveo do detalja karakteristike tog semena, govoreći vam kakav će prinos dati i kakve benefite možete očekivati, a pritom ni jednom ne spomene zemlju u koju će se to seme zasejati, zar vam ne bi bilo čudno i nepotpuno? Otprilike slično se dešava kada pričamo o hrani idući do tančina u njene karakteristike, sastav, brojeći ugljenikove atome i  mereći antioksidantni potencijal, uopšte ne uzimajući u obzir osobu koja će tu hranu pojesti. Istina, mnogo je lakše proučavati hranu, prepoznati njene karakteristike i svrstati je u kategorije, nego se ponaosob […]

%d bloggers like this: