mućkanje ulja

Male navike za velike rezultate – mućkanje ulja

Suviše jednostavne stvari se manje cene. Iako bi se ova tvrdnja mogla primeniti na razne sfere života, ovog puta ćemo se zadržati na jednostavnim metodama koje mogu doprineti da se osećamo zdravije i bolje. Za ovu pojavu postoji više razloga i sledeća tri su prva koja mi padaju na pamet: Ako je suviše jednostavno, malo će biti teže i da je suviše efikasno. A da li je to naučno potvrđeno? Treba odvojiti vreme i uložiti trud. Što se prve stavke tiče, uvek smo skloniji da više verujemo onome što deluje komplikovano, nego nečemu što vrišti od jednostavnosti. Da je to […]

%d bloggers like this: