glad

Upoznajte svoju glad

Glad. Osećate li kako ova reč, tako usamljena, izdvojena, pomalo zastrašujuće zvuči? To nije čudno, jer negde duboko u našim genima neprikosnovena je potreba za preživljavanjem, a kada se pojavi osećaj gladi to znači da je preživljavanje ugroženo. I osećaj uopšte nije prijatan. Zbog toga imamo poriv da glad eliminišemo. Ovako je bilo onda kada je hrana bila teško dostupna, glad trajala dugo, a čovek nije znao kada će imati priliku da pojede svoj sledeći obrok. Danas smo u potpuno drugačijoj situaciji. Hrana nam je na raspolaganju u svakom trenutku, glad nije dugotrajna, pa opet, pomisao na periode bez hrane […]

%d bloggers like this: